วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนนราธฺวาสเข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวทางการศึกษา

         นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไปร่่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่โรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557
         ภายในงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้กับน้องที่เข้ามาภายในนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากน้อง ๆ เข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้เป็นอย่างมาก

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

งานเมาลิคสัมพันธ์ ประจำปี 2557

                   ในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าร่วมจัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ณ มัสยิดดารุสสาลาม บ้านทุเรียนนก (มัสยิดกูแบฮีแก)    งานเมาลิคสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เป็นความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับชาวบ้านหมู่บ้านบ้านทุเรียนนก
                     ในงานเมาลิคสัมพันธ์มีการบรรยายธรรมจาก บาบอมะดาโอ๊ะ  มะสาแม  กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  ในหัวข้อ "ความสำคัญในวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) " มีการอนาซีดจากน้อง ๆ ชมรมดารีกาบ้านทุเรียนนกและจากโรงเรียนอัซซานียะห์ มีการแจกรางวัลหางบัตรให้กับน้อง ๆ
                  ภายในงานเมาลิดได้รับความอนุเคราะห์จาก ทหารสังกัด ฉก 31 ที่ให้ความอนุเคราะห์ทางด้านเครื่องเสียง และจากค่ายจุฬาภรณ์ที่อนุเคราะห์บ้านลมมาให้น้อง ๆ ได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน
                 จากบรรยายกาศในงานจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างความไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เพราะงานออกมาได้ดีอย่างนี้เป็นความร่วมมือกันในการจัดงานระหว่างชาวบ้านทั้ง สอง ศาสนา และหน่วยงานทางราชการ
                 งานเมาลิคในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้เนื่องจากความร่วมมือกันของทุกท่านและถื่อเป็นพันธกิจหนึ่งของวิทยลัยชุมชนนราธิวาสที่ต้องปฏิบัติในการส่งเสริมทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่างานนี้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่พลาดแน่นอน ไปช่วยงานกันตั้งแต่วัน ที่ 28 กรกฎาคม2557 ในวันงานก็ไปร่วมงานกันอย่างคับคัง สนุกสนานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ที่สอนรายวิชาต่าง ๆ ในวันเสาร์ ที่ให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาศให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
              แน่นอนงานประชาสัมพันธ์ไปเก็บภาพบรรยายกาศมาฟากทุกท่านพร้อมทั้งได้บันทึกรายการ"รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส"ด้วย ซึ่งจะออกอากาศกันในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 นี้ค่ะ อย่าพลาดชมน่ะค่ะ