วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่3 ในวัน อังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ เทศบาลตำบลต้นไทร

         นายไสว  ชินพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนายเจ๊ะะอูเซ็ง สาและ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร ได้ร่วมกันกับทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ เทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ บุคลากรเทศบาลตำบลต้นไทร ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลต้นไทน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส