วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

App ค้นหาพรรณไม้ต่าง ๆ

                วันนี้มี App ใหม่มาแนะนำสำหรับน้องนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่สนใจเรื่องพรรณไม้ต่าง ๆ สามารถ Download App Botany4thai เพื่อศึกษาได้ค่ะ ใช้ง่ายมาก รีบ Load มาใช้งานกันนะค่ะ ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะ


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน            นางสาธิยา บือซา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง"การสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน" ในวัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้