วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายไสว ชินพงษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการทำกิจกรรมการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชุมนราธิวาสและอาจารย์ผู้สอน ในวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

       นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีย์กิจนานัปการ อันทรงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

        นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมประเพณีอันดีงาน ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

             วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดบริการแจกไอศกรีมโบราณ สาธิตการจักสานตะกร้าพลาสติกและกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ อย่างสนุกสนานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่น้องๆที่อยู่ห่างไกล  ณ โรงเรียนบ้านกาแย ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสในวันพฤหัสบดี ที่  19 พฤศจิกายน 2558
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมกวนอาซูรอประจำปี 2558

     ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดกิจกรรมการกวนอาซูรอขึ้นมา เพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงานเอาไว้ด้วย โดยภายในงานไม่ได้มีเพียงแค่การกวนอาซูรอเท่านั้นน่ะคะ เนื่องจากการกวนอาซูรอใช้ระยะเวลาเกือบทั้งวัน  


ในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายธรรมจากผู้มีความรู้ทางศาสนา การบรรยายธรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นอย่างมากคะ สังเกตได้ถึงความตั้งใจในการฟังและการถามคำถามและข้อสงสัยต่าง 


 หลังจากกิจกรรมการฟังธรรมก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย นั้นคือเวลาของการนำเสนอถึงเคล็ดลับความอร่อยของอาซูรอในแต่ละสาขา แต่ละสาขานั้นนำเสนอกันเต็มที่คะ ผู้เขียนสรุปย่อได้ดังนี้คะ สาขาอิสลามศึกษาใช้สูตรโบราณเน้นความปลอดภัย ความสะอาด วัตถุดิบนั้นต้องตอบโจทย์ของสุขภาพ และต้องไม่ใช้งบประมาณในการกวนอาซูรอมาก โดยทุกคนช่วยกันพาวัตถุดิบที่มีในบ้าน ในท้องถิ่น มากวนอาซูรอ เรื่องรสชาตนั้นเข้นความกลมกล่อม ถึงรสถึงเนื้อ  สาขาปฐมวัยเน้นการใส่ใจในการปรุง ทุก ๆ กระบวนการปรุงนั้นต้องทำด้วยใจ และใส่ใจเข้าไปด้วย (สาขานี้ใส่บูดูด้วยเน้นว่าต้องขวดใหญ่เท่าน้ันน่ะ) สาขาการบัญชีให้ความสำคัญในเครื่องสมุนไพร ทุกคำในการทานต้องได้กลิ่นและรสสมุนไพร สาขาคอมเน้นหนักเครื่องสมุนไพรเครื่องอาซูรอและความมันของรสชาตที่ได้จากมะพร้าว 40 ลูก สาขาพัฒนาเน้นความเข้มข้นของรสชาต และความสามัคคีในการกวนคะ ห้องเรียนอบต.ดุซงญอ ห้องเรียนระแงะ และห้องเรียนจวบ...เน้นความเข้มข้นของเครื่องสมุนไพร คัดสรรแต่ของดีๆเนื้อ เนื้อเป็นเนื้อคะ  สาขาการจัดการได้เคล็ดลับจากสูตรโบราณบาเละฮีเลโดยการเน้นการผสมเนื้อวัวกับเนื้อปลาเข้าไปในอาซูรอ และสาขาปกครองเน้นถึงคุณภาพของวัตถุดิบลงท้ายด้วยว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าได้ลงมือทำ 


ซึ่งผลการแข่งขันในการกวนอาซูรอ ในครั้งนี้ คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาอิสลามศึกษา  รองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ห้องเรียนระแงะ/จวบ/ดุซงญอ   รองชนะเลิศลำดับที่ ๒ สาขาการศึกษาปฐมวัย โดยนายอชิพล พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะคะ


         ที่สำคัญงานนี้ต้องยกความดีความงามให้กับคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ช่วยกันให้กิจกรรมกวนอาซูรอผ่านไปด้วยดี และขอบคุณหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี