วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ครบรอบ 14 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ครบรอบ 14 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ครบรอบ 14 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 กิจกรรมการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา

กิจกรรมการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา

        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลด เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ใน 3 สาขาวิชา 1.สาขาปกครอง ห้องประชุมเจาะบากง 2. สาขาปฐมวัย ห้องประชุมทรายทอง 3.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องอาเซียน  ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การประชุมอาจารย์ พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562


การประชุมอาจารย์ พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

               เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  นายธีระ อัครมาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอาจารย์ พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

พิธีเปิดงานตรุษจีน

พิธีเปิดงานตรุษจีน

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดงานตรุษจีน ณ ตลาดรถไฟ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
            เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าพร้อมมอบเกียตริบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงาน วิ่งต้านภัยยาเสพติดการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงาน วิ่งต้านภัยยาเสพติด 
       เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงาน วิ่งต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาเข้าพบผอ.วชช.นธ.

ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาเข้าพบผอ.วชช.นธ.

              เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาและบุคลากรและเข้าร่วมปรึกษาหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างมสธ.กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (MOU) ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส