วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายไสว ชินพงษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการทำกิจกรรมการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชุมนราธิวาสและอาจารย์ผู้สอน ในวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

       นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีย์กิจนานัปการ อันทรงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

        นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมประเพณีอันดีงาน ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส