วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

การประชุมอาจารย์ผู้สอนในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556

         ทุก ๆ ภาคการศึกษา ทางกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคเรียน และยังเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับอาจารย์ผู้สอนด้วย
          การประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งฝากให้อาจารย์ผู้สอนให้เชิญชวนนักเรียน บุคคลที่รู้จักมาสมัครเรียนในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครกันจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ncc.ac.th ต่อจากนั้นหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ ได้พบปะชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติของอาจารย์ผู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง

             บรรยายกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ถ้าใครยังไม่สมัครรีบมาสมัครเรียนน่ะคร้า เพราะเราจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้นน่ะค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร คลิ๊ก     www.ncc.ac.th 
           
 ดูภาพแล้วรีบมาสมัครกันน่ะค่ะ

ประชาสัมพันธ์ตามอบต.คร้า

ทีมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 57 ออกพื้นที่ไปแจกใบปลิวตามที่ต่าง ๆ แล้วคร้า ดูภาพกัน


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานวันครู

          นายสิทธิชัย  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิขาลัย ในวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยนายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้ววันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษา

        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าไปแนะแนวทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนิรันดรวิทยา และโรงเรียนสุกัญศาสน์ เพื่อแนะนำแนวทางในการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องการทราบคำตอบ เช่น วิทยาลัยชุมชนนนราธิวาสมีการให้กู้ยืมเงินทางการศึกษาใหม่  วิทยาลัยชุมนราธวาสจัดตั้งมาแล้วกี่ปีคร้า ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้นำทีมโดย นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมทั้งบุคคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี