วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมส่งมอบงาน


 นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพเป็นประธานประชุมส่งมอบงานแผน/บัญชี/พัสดุ และวางแผนการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559   ณ ห้องงานหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร อาคารสำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ


นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักอำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ผอ.วชช.ร่วมทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (50 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559  ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

พิธีเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ


        นายยุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังการศึกษาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช


        นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชมนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังการศึกษาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส