วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาเข้าพบผอ.วชช.นธ.

ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาเข้าพบผอ.วชช.นธ.

              เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาและบุคลากรและเข้าร่วมปรึกษาหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างมสธ.กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (MOU) ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กิจกรรม รวบรวมองคืความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรทั้งสิ้น 35 คน  โดย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจักกสานกระจูตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางกายภพาพของต้นกระจูดไปจนถึงการช่องทางการจัดทำตลาดของของผลิตภัณฑ์จากกระจูด โดยได้รับเกียตริจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ปราญชุมชน และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในครั้งนี้


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2562 -26 มกราคม 2562 ณ ห้องเบอร์เกอรี่ อาคารฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารมาเป็นวิทยากรโดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “การใช้ชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ถือว่าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก เพราะทุกอย่างดูจะเร่งรีบไปซะหมด แต่การรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ ธุรกิจร้านอาหารจานด่วนจึงเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวและคนทำงาน นิยมรับประทานอาหารจานด่วนนั้น ก็คงเป็นเพราะว่า มีเมนูอาหารที่หลากหลายให้เลือกมากมาย อีกทั้งเป็นอาหารจานเดียวที่หารับประทานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงจัดโครงการธุรกิจอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการอาหารจานด่วน โดยจัดอบรมตั้งแต่พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ไปจนถึงการจัดการตลาดเพื่อโปรโมรให้ร้านตนเองเป็นที่รู้จักต่อไป
นางสาวเอมตีซัล กูโน ผู้เข้าร่วมอบรม ได้กล่าวว่า “ ตนเข้าร่วมอบรมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ตนรู้สึกประทับใจกับการเปิดอบรมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นอย่างมาก เพราะตนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมนั้นไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตนอย่างให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ อีก เพราะจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับรู้และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน”
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริมการแปรรูปผ้าบาเต๊ะเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริมการแปรรูปผ้าบาเต๊ะเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชน
สำนักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2561   วันที่ 26 มกราคม 2561 ในกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ     กิจกรรมเพ้นต์ผ้าปาเต๊ะ กิจกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าปาเต๊ะ และกิจกรรมการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าและของที่ระลึก   ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเจ๊ะเหม ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งได้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นวิทยากร
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “ ผ้าปาเต๊ะเป็นส่วนหนึ่งของ วิถีชีวิตของชาวจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ในทุกสถานที่ ทุกเวลาของชาวจังหวัดนราธิวาส เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่สวยงาม เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ได้โดยการเพ้นลายให้เกิดความสวยงามหรือการเพิ่มสีดอกให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น หรือการแปรรูปจากผ้าปาเต๊ะมาเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า หรือของที่ระลึกชุมชน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อให้ผ้าปาเต๊ะเป็นสินค้าชุมชนเจ๊ะเหมนอกเหนือจากชาเจ๊ะเหมที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว
ซึ่งหลังจากนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องการจัดทำตลาดให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น