วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

       นายอชิพล พชรพงศ์พลิน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส