วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่3 ในวัน อังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น