วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

   ร้อยตำรวจโท นริศ สายแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำดีถวายในหลวง ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชชนราธิวาส ในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 โดยมีคณะครู บุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกันพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของชาวไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น