วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและพวกคุมทีมกีฬาอุทัย


      รายชื่อนักกีฬาอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคม  2556
  สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภทกีฬา หมายเหตุ
1 นายมูฮัมมัดซอบรี  บากา เซปักตะกร้อ
2 นายอารมัน  อาลียาแม เซปักตะกร้อ
3 นายอิสมะแอ  ยะมะ เซปักตะกร้อ
4 นายอาสาน  เจ๊ะหลง เซปักตะกร้อ
5 นายอนุชาติ  เซะมะ เซปักตะกร้อ
6 นายแวสักรี  มามะ กรีฑา 400 ม./ฟุตบอล
7 นายก๊อซรีย์  มัรฎี วิ่งซุปเปอร์แมนหิมะ
8 นายไพศาล  มะเกะ วิ่งซุปเปอร์แมนหิมะ
9 นางสาวซีตีฮายา  ฮารน วิ่งซุปเปอร์แมนหิมะ
10 นางสาวซูรีดา  อาแว วิ่งซุปเปอร์แมนหิมะ
11 นายมูฮำมัดตัรมียี  สามะแม ปิดตาตีปิ๊บ
12 นางสาวสาลินี  เจ๊ะเต๊ะ ปิดตาตีปิ๊บ
13 นางสาวปิยะวดี  สายจันทร์ แชร์บอล
14 นายอาลาวีย์  หะเคร์ วิ่งกระสอบ
15 นายอิสมารี  มะเซ็ง วิ่งกระสอบ
16 นางสาวมารีย๊ะ  ปะอาเดะ วิ่งกระสอบ
17 นางสาวตวันนัสริน  ตวันเยะ วิ่งกระสอบ
18 นายธีรพล  อินแก้ว กินวิบาก
19 นางสาวธิดารัตน์  สุขไชย กินวิบาก
20 นายซาบูดิน  เจะเหละ ตีกอล์ฟพระราชา
21 นางสาวซารีนา  เบ็นยูโซ๊ะ ตีกอล์ฟพระราชา
22 นางสาวรุจิรา  วุฒิศาสตร์ - ดูแลขบวนพาเหรด
23 นางสาวพัชรี  มะอูเซ็ง - ช่างแต่งหน้า
24 นายอับดุลเล๊าะ  ยะพา - ควบคุมกีฬาสากล
25 นางเจ๊ะบีเดาะห์  อาบูบากา - ควบคุมกีฬาพื้นบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น