วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายไสว ชินพงษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการทำกิจกรรมการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชุมนราธิวาสและอาจารย์ผู้สอน ในวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น