วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

        นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมประเพณีอันดีงาน ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น