วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

         นายสาคร  ปานจีน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น