วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กิจกรรม รวบรวมองคืความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรทั้งสิ้น 35 คน  โดย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจักกสานกระจูตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางกายภพาพของต้นกระจูดไปจนถึงการช่องทางการจัดทำตลาดของของผลิตภัณฑ์จากกระจูด โดยได้รับเกียตริจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ปราญชุมชน และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น