วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาเข้าพบผอ.วชช.นธ.

ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาเข้าพบผอ.วชช.นธ.

              เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลาและบุคลากรและเข้าร่วมปรึกษาหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างมสธ.กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (MOU) ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น