วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
            เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าพร้อมมอบเกียตริบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น