วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา

กิจกรรมการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา

        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลด เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ใน 3 สาขาวิชา 1.สาขาปกครอง ห้องประชุมเจาะบากง 2. สาขาปฐมวัย ห้องประชุมทรายทอง 3.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องอาเซียน  ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น