วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษา

        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าไปแนะแนวทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนิรันดรวิทยา และโรงเรียนสุกัญศาสน์ เพื่อแนะนำแนวทางในการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องการทราบคำตอบ เช่น วิทยาลัยชุมชนนนราธิวาสมีการให้กู้ยืมเงินทางการศึกษาใหม่  วิทยาลัยชุมนราธวาสจัดตั้งมาแล้วกี่ปีคร้า ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้นำทีมโดย นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมทั้งบุคคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น