วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานวันครู

          นายสิทธิชัย  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิขาลัย ในวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยนายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น