วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แจ้งเปลียนแปลงกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


  แจ้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

1 .  หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง    
       เดิม วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็น วันที่ 15 มีนาคม 2557

2 . หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ 
       เดิม วันที่ 2 มีนาคม 2557 เป็น วันที่ 15 มีนาคม 2557

3.  หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก 
       วันที่ 8 มีนาคม 2557  (กำหนดการเดิม)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น