วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนราธิวาสจัดประชุมร่วมสภาวิทยาลัยชุนนราธิวาส บุคคลากรวิทยาลัยชุมชนราธิวาส และอาจารย์ผุ้สอนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

               ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมร่วมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคคลากรวิทยาลัยชุนนราธิวาส และอาจารย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อพบปะ พูดคุย กันระหว่าง สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคคลากรวิทยลัยชุมชนนราธิวาส และอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยในงานนี้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นาย อชิพล  พชรพงค์พลิน เป็นประธานในการประชุมร่วมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการแนะนำสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้อาจารย์ผู้สอนได้ทำความรู้จักและพูดคุยกัน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น