วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ความตั้งใจอย่างน่าชื่นชม

       เมื่อช่วงเช้าของ วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการได้นิเทศติดตามและจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจและแบบติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ในหลักสูตรการทำขนมไทย ณ วัดพระพุทธ  ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สร้างความประทับใจมาก ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมในการเข้าอบรม และวิทยากรก็เต็มที่กับการสอน ให้ความเคล็ดลับทุกอย่างแบบไม่มีเก็บไว้เลย ความสนิทสนมระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรมทำให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นกันเอง ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เข้าอบรมเองก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก มีการกระซิบบอกจากผู้เข้าอบรมด้วยค่ะว่า " เมื่อวานเรียนทำขนมชั้น วันนี้ตอนเช้าลองทำขนมชั้นไปขายที่ตลาด ปรากฎว่าขายหมด ภายในเวลาไม่นานค่ะ และทางกลุ่มยังตั้งเป้าหมายไว้ด้วยว่าจะทำเป็นธุรกิจ SME และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าโอท็อป ของฝากจากพร่อนให้ได้ค่ะ " สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้จากน้ำเสียงและแววตาของผู้บอกเล่าคือ ความภาคภูมิใจค่ะ นอกจากนี้ค่ะกลุ่มแม่บ้านวัดพระพุทธได้ฝากมาด้วยค่ะว่าทางกลุ่มได้จัดจำหน่าย โรตีกรอบและขนมดอกจอก ถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ทางกลุ่มนะค่ะ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น