วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาพม่า

     ในวันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2557 และวันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนได้จัดอบรมหลักสูตรภาษาพม่า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นายหลุย  ฮะเท ชาวพม่าที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย  และพันโทชุฒิเดช  ชวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาพม่า   ซึ่งหลักสูตรภาษาพม่า จะจัดอบรมจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2557  บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความเป็นกันเอง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น