วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นิเทศติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต

          ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ออกนิเทศติดตาม  จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจพร้อมจัดเก็บแบบติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ในสองหลักสูตรด้วยกันคือ 
        1.หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย ณ บ้านทุ่งคา ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
        2.หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ณ ศูนย์สอนศาสนาบ้านกูแบปาเดาะ หมู่ 1  ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น