วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

             วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดบริการแจกไอศกรีมโบราณ สาธิตการจักสานตะกร้าพลาสติกและกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ อย่างสนุกสนานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่น้องๆที่อยู่ห่างไกล  ณ โรงเรียนบ้านกาแย ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสในวันพฤหัสบดี ที่  19 พฤศจิกายน 2558
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น