วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ชุมชนบางขุนทอง

           กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ชุมชนบางขุนทอง ให้กับประชาชนชาวหมู่ 3 บ้านโคกงู ณ โรงปุ๋ยบ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
         โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ชุมชนบางขุนทอง ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากการได้พูดคุยกับผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมรู้สึกดีเป็นมากที่วิทยาลัยชุนนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก เพราะจะเป็นการลดรายจ่ายในด้านการซื้อปุ๋ยเคมี และที่สำคัญคุณภาพดินก็จะไม่เสียหาย และผู้เข้าอบรมหวังว่าจะให้ตำบลบางขุนทองเป็นตำบลปลูกผักอินทรีย์แหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น