วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ตันหยงโปร์สถานที่น่าสนใจ

        ในวันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 คณะอุ๊สต๊าสได้ออกเดินทางจาก อ.มะนัง จ.สตูล เดินทางไปยัง ตำบลตันหยงโปร์ อ.เมือง จ.สตูล ค่ะ เพื่อไปศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตันหยงโปร์ ทางคณะเดินทางไปถึงตันหยงโปร์ ในเวลาประมาณ 18.00 น. การเดินทางเขา ตันหยงโปร์นั้นไม่สามารถเดินทางไปด้วยรถบัส ดังนั้นเราต้องเดินทางเข้าหมู่บ้านโดยใช้รถกระบะแทน โดยทางคณะได้จอดรถบัสไว้ที่ หมู่ 1 และเดินทางไปยังตันหยงโปร์ หมู่ 3 โดยใช้รถกระบะซึ่งเป็นรถของชาวชุมชนมารับ
        บรรยากาศในการเดินทาง มีฝนตกปรอย ๆ ทำให้บรรยายการภายนอกนั้นสวยไปในอีกรูปแบบหนึ่ง พอไปถึงที่พัก พี่บุหงาหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านมาต้อนรับคณะอยู่ที่หน้าทางเข้า และนำคณะไปยังศาลาที่ใช้เป็นที่รับประทานอาหาร ซึ่งได้จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย โดยเมนูที่ได้จัดไว้เป็นเมนูอาหารทะเล ที่ชาวชุมชนเตรียมไว้อย่างสุดฝีมือ  ที่สำคัญอาหารอร่อยมาก นอกจากอาหารอร่อยแล้วบรรยายการตอนฝนตกปรอย ๆ ใกล้ช่วงเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เป็นบรรยากาศที่สวย ทำให้แต่ละคนไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไปฝากคนที่บ้านค่ะ
       ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 9  กันยายน 2557 ทางชุมชนได้จัดบรรยายในหัวข้อชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งท่านแรกที่มาบรรยายให้ฟังคือ ท่านโต๊ะอีหม่านประจำหมู่บ้านค่า ท่านได้มาบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านตันหยงโปร์ โดยแต่เดิมบ้านตันหยงโปร์แต่เดิมมีชื่อว่าบ้านกันดาอายัต (บ้านกันดานน้ำ) และบอกถึงสาเหตุความเป็นมาของชื่อบ้านตันหยงโปร์ ต่อจากนั้นเป็นคิวของท่านประธานชุมชนมาพูดกล่าวถึงการเป็นมาของแนวทางในการพัฒนาชุมชนบ้านตันหยงโปร์ตั้งแต่แรกเริ่ม และต่อจากนั้นก็เป็นคิวของพี่บุหงาในการบรรยายต่อค่ะ
        หลังจากนั้นชาวคณะก็ได้มีโอกาสในการได้ไปพบปะชาวชุมชนตันหยงโปร์และแวะเวียนไปซื้อของที่ระลึกจากตันหยงโปร์ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น