วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2557

         ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น