วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผอ.วชช.นธ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

      นายไสว ชินพงษ์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ร่วมต้อนรับ นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ในการการเยี่ยมเยี่ยนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชุมหารือในการผลักดันผ้าไหมโคกชุมบกให้เป็นสินค้าระดับจังหวัดพร้อมทั้งเยี่ยมชมร้าน ncc shop ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริม และช่วงเย็น นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมกลุ่มทอผ้าโคกชุมบก เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทอผ้า พร้อมทั้งให้กำลังแก่กลุ่มทอผ้าที่ได้มาต้อนรับ ณ กลุ่มศิลปชีพฯทอผ้าบ้านโคกชุมบก หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น