วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยชุมชน

            วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดการแข่งขันกีฬาคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยชุมชน เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดแพร่ โดยมีตัวแทนนักกีฬาจากหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ และหน่วยจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลกเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานหน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
             ผลการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา มีดังนี้
             1. กีฬาตะกร้อ ได้แก่ นักกีฬาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ
             2. กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ 4*100 เมตร   
                     หญิง ได้แก่ นักกีฬาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ
                     ชาย  ได้แก่ นักกีฬาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
             3. กีฬาวิ่ง 100 เมตร 
                     หญิง ได้แก่  นักกีฬาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะและนักกีฬาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง         
                                                                                                                 
                                                         ภาพข่าวกิจกรรมโดย นางสาวนูรีซาร์  กุโน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น