วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผอ.สถาบันพบปะเจ้าหน้าที่วชช.

             นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อให้โอวาทและให้กำลังใจกับนักศึกษาที่เรียนปรับพื้้นฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น