วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การอบรมการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน เพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา

     นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน เพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกงู หมู่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เวลา 9.00 น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น