วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการขนมไทยพื้นบ้านเพื่อธุรกิจ

          นายสมพร  ดำหนูอินทร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดโครงการขนมไทยพื้นบ้านเพื่อธุรกิจ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น