วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

    
       นายสมพร ดำหนูอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนใต้ (พนม.) ใน วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น