วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การเสวนา เรื่อง ศิลปหัตกรรมย่านลิเภาของจังหวัดนราธิวาส

นายสมพร ดำหนูอินทร์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง ศิลปหัตกรรมย่านลิเภาของจังหวัดนราธิวาส ในโครงการการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมย่านลิเภา กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น