วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การเลี้ยงปลาดุก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


         นางสาธิยา บือซา ครู คศ.3 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน หมู่ 4 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   ในวัน พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น