วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

         
           วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยกลุ่มงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน   โรงเรียนบ้านยือลอ หมู่ที่3 บ้านยือลอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสในวันพฤหัสบดี ที่  4 กุมภาพันธ์ 2559
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น