วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ

        นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2558 ในวันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น