วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส

         เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสาคร  ปานจีนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณผู้จัดการโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสที่ให้ความอนุเคราะห์แท่นรับอนุปริญญาบัตรในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น