วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการเสวนายามเช้า

    วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการเสวนายามเช้า เพื่อเป็นการพบปะหารือ ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อแลกเปลี่ยนและสรุปการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในวิทยาลัย ใน วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. - 09.00 น.ณ อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น