วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓

           
                  ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓ ที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดรักษาความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤาภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น