วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์                  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์รถปฐมพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่และชุดปฐมพยาบาลเนื่องในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น