วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส

               
          ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ในการรับ-ส่งท่านประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤาภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น