วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครนักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560      
      รับสมัครนักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษายื่นแจ้งความประสงค์สมัครได้

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 มกราคม 2561
ณ ห้องกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แนบเอกสารใบแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ปี2/2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น