วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3 Provinces One Destinatio

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ มิราเคิล จัดโครงการ “3 Provinces One Destination”
(สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง)

http://www.tnews.co.th/contents/377354
http://spmcnews.com/?p=607 
http://www.siamfocustimenews.com/78017 
http://www.postthailandnews.com/15269
 http://www.insightpunam.com/368
https://aec-tv-online1.com/?p=83854


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น