วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ห้องเรียนผู้สูงวัย (ห้องเรียนเปาะจิ-เมาะจิ)

ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้
วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส เปิดหลักสูตร ห้องเรียนผู้สูงวัย (ห้องเรียนเปาะจิ-เมาะจิ) ห้องเรียนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในพื้นที่ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน
http://www.deepsouthpost.com/2017/06/blog-post_31.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น