วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ทหารเดือนเมษายน 2561)

การยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ทหารเดือนเมษายน 2561)
นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2540 ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และจะต้องไปเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ให้นักศึกษาไปดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ได้ที่
งานกิจการนักศึกษา ชั้น1 อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น